كانديد شدن پروژه تحقيقاتي "بازيافت آب ازگازهاي خروجي از دودكش نيروگاه سيكل تركيبي دماوند با استفاده ازجاذبه اي هوشمند" جهت دريافت جايزه بين المللي بنياد جهاني انرژي

پيرو فراخوان انجمن مديريت سبز ايران مبني بر دريافت پروژه هاي سبز به نمایندگی از ایران به عنوان یکی از 185 کشور عضو بنیاد جهانی انرژی  و شركت در فرايند جايزه جهاني انرژي با رویکرد ثروت آفرینی پایدار، رشد اقتصادی،  اشتغال و امنیت اجتماعی، پروژه تحقيقاتي "بازيافت آب از گازهاي خروجي از دودكش نيروگاه سيكل تركيبي دماوند با استفاده از جاذب هاي هوشمند" مورد استقبال شديد جامعه مديريت سبز اروپا قرار گرفته و كانديد دريافت جايزه بين المللي بنياد جهاني انرژي گرديده است. لازم به توضیح است که این سیستم به گونه ای  طراحی شده که علاوه بر سازگاری با محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز توجیه قابل قبولی داشته و علاوه بر تامین آب مورد نیاز نیروگاه می توان از محل فروش آب مقطر تولید شده، در بازه زمانی
کوتاه تری سرمایه اولیه ساخت آن را بازگردانید.همچنين هیچ نمونه مشابهی از این مدل طراحی شده چه در داخل و چه در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد. این پروژه دوسال قبل با هدف رفع مشکل کم آبی نیروگاه دماوند از طرف آقای مهندس علی ایوبی ارایه گردیدکه در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، فضای تحقیقات و امکانات لازم با حمایت های همه جانبه مدیران عامل شرکت های تولید نیروی برق دماوند و مدیریت تولید برق دماوند در اختیار ایشان به عنوان مدیر اجرایی پروژه و تیم پیشنهادی قرار گرفت و در حال حاضر پایلوت آزمایشی این طرح در داخل نیروگاه ساخته شده و نتایج تحقیقات آن بیانگر موفقیت آمیز بودن طرح می باشد. در صورت اجرای صنعتی این طرح می توان مشکل کم آبی کلیه نیروگاه های کشور و سایر مصرف کنندگان این مایع حیاتی را مرتفع نمود.