تولید ۸ میلیون مگاوات ساعت انرژی در ۶ ماهه اول سال در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در سال جهش تولید از پیش‌بینی‌ها به‌عمل‌آمده پیشی گرفته و با تولید 8.001.983 مگاوات ساعت انرژی در شش ماه نخست سال جاری نقش مؤثر خود به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه حرارتی برق کشور را در حفظ پایداری شبکه برق کشور ایفا نموده است.
همچنین آمادگی تولید پذیرفته‌شده این نیروگاه در 6 ماهه اول سال جاری به میزان 9.584.131 مگاوات ساعت ثبت گردیده است.