پیام نوروزی مدیرعامل

آخرین اخبار

واحد 160 مگاواتي  شماره 2 بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) با پايان عمليات تعميرات اساسي... ادامه مطلب

بنا بر آمار ثبت شده مصرف آب در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) در سال 1395 نسبت به سال ما قبل 20... ادامه مطلب

نيروگاه 2868 مگاواتي سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) بعنوان بزرگترين نيروگاه حرارتي كشور موفق به توليد... ادامه مطلب

پس از انجام تعميرات اساسي اولين واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) در اسفند ماه سال گذشته... ادامه مطلب

سوابق اجرايي

ساختار فنی

درباره ما

مدیران

معاونت تعميرات

رئیس هیأت مديره

مدیرعامل

و عضو هیات مديره

عضو هیات مديره

معاونت اداری و مالی

و عضو هیات مديره

معاونت تولید

و عضو هیات مدیره

 

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق دماوند

DAMAVAND

POWER GENERATION MANAGEMENT
 

نیروگاه روی نقشه