1
2
3
4

شرکت مدیریت تولید برق دماوند در جهت سیاست کاهش تصدیگری دولت و سوق دادن ستاد به سیاستگذاری و نظارت عالیه و واگذاری تصدیگری به شرکتهای خصوصی در تاریخ 82/01/10 در ادره ثبت اسناد و املاک پاکدشت به شماره 44 و بر اساس اساسنامه شرکت ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند بنا بر آمار ارائه شده توسط  شركت مديريت شبكه برق ايران نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند با پايان عمليات تعميرات اساسي  واحد گازي G22 اين واحد در تاريخ 94/09/14 راه  اندازي  و در... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته توسط شركت مديريت شبكه برق ايران... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) به واسطه تلاش بي قفه كاركنان خدوم خود با توليد  7... ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس نیروگاههای برق

«اطلاعيه»
همكاران گرامي
با توجه به اهميت حضور موثر و شايسته كاركنان محترم نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) در بخش ارائه مقالات علمي و تخصصي به هشتمين  كنفرانس  نيروگاههاي برق بواسطه ميزباني اين شركت در برگزاري اين دوره از كنفرانس  و با عنايت به تمديد مهلت ارسال مقالات بدينوسيله از كليه همكاران گرامي دعوت مي شود با حضور فعال خود در ارائه مقالات ضمن كسب مزاياي مصوب سازمان نظير اعمال امتياز در احكام كارگزيني از پشتيباني و تشويق مادي و معنوي مديريت شركت نيز بهره مند گردند.

روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند

  • دفعات بازدید از سایت:538,343
  • تعداد بازدیدکنندگان: 35,090