1
2
3

شرکت مدیریت تولید برق دماوند در جهت سیاست کاهش تصدیگری دولت و سوق دادن ستاد به سیاستگذاری و نظارت عالیه و واگذاری تصدیگری به شرکتهای خصوصی در تاریخ 10/1/82 در ادره ثبت اسناد و املاک پاکدشت به شماره 44 و بر اساس اساسنامه شرکت ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند با پايان يافتن عمليات تعميرات اساسي واحد گازي 159 مگاواتيG18 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت( ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) در سال 1393 به توليد 14.066.378 هزار مگاوات ساعت انرژي ادامه مطلب

« مراسم ديد و بازديد سال نوكاركنان و مديران نيروگاه »

با توجه به تغييرات صورت گرفته در مديريت شركت مديريت توليد برق دماوند، مراسم قدرداني و توديع آقاي مهندس محمد پورانيان مديرعامل سابق و معارفه آقاي ادامه مطلب

  • دفعات بازدید از سایت:428,495
  • تعداد بازدیدکنندگان: 22,486