1
2
3
4
5
6
7

شرکت مدیریت تولید برق دماوند در جهت سیاست کاهش تصدیگری دولت و سوق دادن ستاد به سیاستگذاری و نظارت عالیه و واگذاری تصدیگری به شرکتهای خصوصی در تاریخ 82/01/10 در ادره ثبت اسناد و املاک پاکدشت به شماره 44 و بر اساس اساسنامه شرکت ادامه مطلب

ششمين همايش كاربران واحدهاي گازي و سيكل تركيبي V94.2  23و 24 آذر ماه 1395 به ميزباني شركت مديريت توليد برق دماوند در شهر تهران برگزار شد.... ادامه مطلب

شركت مديريت توليد برق دماوند بعنوان بهره بردار بزرگترين نيروگاه حرارتي كشور و با بهره گيري از حداكثر توان و تخصص مجموعه خود و همچنين با حمايت... ادامه مطلب

ششمين همايش كاربران واحدهاي V94.2 در تاريخ 23 و 24 آذر ماه و به ميزباني شركت مديريت توليد برق دماوند و تحت نظارت انجمن صنفي كارفرمايي... ادامه مطلب

نيروگاه بزرگ سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) در ارديبهشت ماه گذشته موفق به توليد 1.156.867 مگاوات ساعت انرژي الكتريكي گرديده است.همچنين آمار... ادامه مطلب

پیام رهبری

هشتمین کنفرانس نیروگاههای برق

  • دفعات بازدید از سایت:836,995
  • تعداد بازدیدکنندگان: 61,640