1
2
3

شرکت مدیریت تولید برق دماوند در جهت سیاست کاهش تصدیگری دولت و سوق دادن ستاد به سیاستگذاری و نظارت عالیه و واگذاری تصدیگری به شرکتهای خصوصی در تاریخ 10/1/82 در ادره ثبت اسناد و املاک پاکدشت به شماره 44 و بر اساس اساسنامه شرکت ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) در سال 1393 به توليد 14.066.378 هزار مگاوات ساعت انرژي ادامه مطلب

« مراسم ديد و بازديد سال نوكاركنان و مديران نيروگاه »

با توجه به تغييرات صورت گرفته در مديريت شركت مديريت توليد برق دماوند، مراسم قدرداني و توديع آقاي مهندس محمد پورانيان مديرعامل سابق و معارفه آقاي ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند واحد 7 گازي(G17) نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)پس از انجام موفقيت آميز عمليات تعميرات ادامه مطلب

  • دفعات بازدید از سایت:406,315
  • تعداد بازدیدکنندگان: 20,360