آخرین اخبار

ششمين همايش كاربران واحدهاي گازي و سيكل تركيبي V94.2  23و 24 آذر ماه 1395 به ميزباني شركت مديريت توليد برق... ادامه مطلب

شركت مديريت توليد برق دماوند بعنوان بهره بردار بزرگترين نيروگاه حرارتي كشور و با بهره گيري از حداكثر توان... ادامه مطلب

ششمين همايش كاربران واحدهاي V94.2 در تاريخ 23 و 24 آذر ماه و به ميزباني شركت مديريت توليد برق دماوند و تحت... ادامه مطلب

نيروگاه بزرگ سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) در ارديبهشت ماه گذشته موفق به توليد 1.156.867 مگاوات ساعت... ادامه مطلب

سوابق اجرايي

ساختار فنی

درباره ما

مدیران

معاونت تعميرات

عضو هیات مديره

معاونت اداری و مالی

و عضو هیات مديره

معاونت تولید

و عضو هیات مدیره

مدیرعامل

و عضو هیات مديره

رئیس هیأت مديره

 

 

 

 

شرکت مدیریت تولید برق دماوند

DAMAVAND

POWER GENERATION MANAGEMENT
 

نیروگاه روی نقشه