1
2
3
4

شرکت مدیریت تولید برق دماوند در جهت سیاست کاهش تصدیگری دولت و سوق دادن ستاد به سیاستگذاری و نظارت عالیه و واگذاری تصدیگری به شرکتهای خصوصی در تاریخ 10/1/82 در ادره ثبت اسناد و املاک پاکدشت به شماره 44 و بر اساس اساسنامه شرکت ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند با توجه به ارزيابي هاي صورت گرفته توسط شركت مديريت شبكه برق ايران... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) به واسطه تلاش بي قفه كاركنان خدوم خود با توليد  7... ادامه مطلب

با اجرای سالیانه پیاپی هفت دوره کنفرانس نیروگاههای برق با هدایت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، مشعل فروزان این رویداد بزرگ ملی این بار... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق دماوند با آغاز عمليات تعميرات اساسي واحد گازي G22 در تاريخ 17/7/94 فصل تعميرات اساسي واحدهاي... ادامه مطلب

هشتمین کنفرانس نیروگاههای برق

 

  • دفعات بازدید از سایت:501,474
  • تعداد بازدیدکنندگان: 31,327