آرشیو اخبار

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.414.673 مگاوات ساعت انرژی در خرداد ماه مجموع... ادامه مطلب

با پایان عملیات LTE واحد نه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در تاریخ 99/03/19 ... ادامه مطلب

 با توجه به تصمیمات اتخاد شده در هیات مدیره بانک دی و مجمع شرکت تولید نیروی برق دماوند(مالک... ادامه مطلب

ابلاغ انتصاب های جدید و ایجاد تغییرات در کادر اجرایی
 شرکت مدیریت تولید برق دماوند... ادامه مطلب

                             
شاخص های تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در سال 98... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمار رسمی موجود، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای... ادامه مطلب

تودیع سرپرست اسبق و معرفی سرپرست جدید و تغییرات در هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند پیرو بازدید مدیران ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی از... ادامه مطلب

تولید بیش از 10 میلیون مگاوات ساعت درنیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

... ادامه مطلب

بازدید مدیران ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)... ادامه مطلب

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند آقای دکتر سعید آرام مدیرعامل جدید شرکت تولید نیروی... ادامه مطلب

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با حفظ آمادگی کامل واحدها و پایداری تولید خود موفق به تولید... ادامه مطلب