افتتاح تصفیه خانه پساب های صنعتی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

در راستای اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف آب،تصفیه خانه پساب های صنعتي نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با حضور آقای دکتر سهم دینی ،ریاست هیات مدیره بانک دی افتتاح گردید.
دکتر سهم ديني که آقای مهندس عزیزی ،و اعضا هیات مدیره شرکت تولید نيروي برق دماوند و سایر مدیران ارشد  نیروگاه نيز ایشان را همراهی می کردند علاوه بر بازدید از بخشهای مختلف نیروگاه ،تصفيه خانه تازه تاسیس این نیروگاه را نیز افتتاح نمودند.

تصفیه خانه پساب های صنعتی این نیروگاه با تصفیه 75 درصد از پساب های صنعتی نیروگاه،سالانه در حدود 650 هزار مترمکعب آب را به سیکل مصرف باز می گرداند.