تعمیر پمپهای C.E.P واحدهاي بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت بدست پرسنل متخصص و توانمند تعمیرات مکانیک شرکت مدیریت تولید برق دماوند

پمپهای c.e.p واحد بخار که از تجهيزهاي استراتژیک واحدها می باشند به همت پرسنل توانمند تعمیرات در حال بازسازی می باشند.این پمپها که از نوع پمپ سانتريفيوژ 5 طبقه می باشند وظیفه انتقال آب از کندانسور به بويلر را عهده دار می باشد که برای اولین بار در داخل نیروگاه و با استفاده از دانش و تجربه پرسنل شرکت دمونتاژ و تعمیر گردیده است.