اعضا تيم كوهنوردي نيروگاه دماوند كه موفق به فتح قله ٥٦٠٩ متري دماوند شدند

اعضا تيم كوهنوردي نيروگاه دماوند كه موفق به فتح قله ٥٦٠٩ متري دماوند شدند:

آقايان :حميد رشيدي،حامد محمودي،مصطفی جعفری،اقاي سقلی،عباس قدس،مهدی دیناروند،امین پل،محسن مجاوری،فرهام نیکپور،علی عزیزی ویاسر سیاری

با آرزوي كسب موفقيت هاي بيشتر براي همه تيم هاي ورزشي نيروگاه دماوند

كميته ورزش نيروگاه دماوند