عبور از مرز تولید 6 میلیون مگاوات ساعت انرژی در 5 ماهه اول سال در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

با یاری خداوند متعال و به همت کارکنان خدوم نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)،بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور،این نیروگاه با تولید 6,081,825 مگاوات ساعت انرژی در 5 ماهه اول سال جاری ماموریت خود در پایداری شبکه برق کشور را به خوبی به انجام رسانده است.