ثبت رکورد آمادگی تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

ثبت رکورد آمادگی تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
این نیروگاه با ابراز 1.717.155 مگاوات ساعت آمادگی در دی ماه 96 موفق به ثبت رکورد بالاترین آمادگی خود طی سنوات گذشته گردیده است.