عملیات تعمیرات اساسی واحد 4 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

 عملیات تعمیرات اساسی واحد 4 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل شرکت مدیریت تولید برق دماوند طی زمان 21 روز انجام و وارد مدار شد.
شایان ذکر است زمان در نظر گرفته شده از سوی شرکت سازنده برای انجام این نوع عملیات بر روی این واحدها 35 روز می باشد که با تلاش پرسنل خدوم شرکت مدیریت تولید برق دماوند و حمایتهای شرکت کارفرما(شرکت تولید نیروی برق دماوند)  این مهم با ثبت رکورد جديدي در بازه زمانی 21 روز و با رعایت تمامی استانداردها و بالاترین کیفیت به انجام رسید.