مراسم کاشت نهال و افتتاح گلخانه نیروگاه به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاري

مراسم کاشت نهال و افتتاح گلخانه نیروگاه به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاري ، سه شنبه 15 اسفند 96