ثبت ساعت کارکرد تجهیزات دوار نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)

در راستای پیشبرد اهداف پایش وضعیت تجهیزات دوار نیروگاه که نقش کلیدی و بسزایی در پايداري تولید نيروگاه ایفا می کنند  علاوه بر روشهای ارتعاش سنجی و ترموگرافی، پایش وضعیت روانکاری و ثبت مقادیر آنها در این تجهیزات نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. جهت دستیابی و اثر بخش بودن ثبت ساعت کارکرد اين تجهیزات ، پیگیریها و جلسات متعددی با حضور معاونت تعمیرات، مدیر امور تعميرات ابزاردقیق و مدير امور پايش وضعيت(CM)  برقرار گردید که نهایتا با تلاش و پیگیریهای پرسنل زحمتكش امور تعميرات ابزاردقیق این امر به نتیجه رسید.
با اين روش ضمن دستیابی به تقویم کارآمد پایش تجهيزات، نيروگاه از مزایای کاهش زمان بكارگيري نیروی انسانی، كاهش مصرف مواد اولیه و  بالا بردن عمر تجهیزات بهرهمند مي گردد و همچنین از عوارض ناخواسته مانند استفاده بی رویه روانکار در تجهیزات جلوگیری مي گردد
دراين راستا ثبت ساعت كاركرد 522  تجهيز در واحدهاي گاز و بخار،طبق ليست پيشنهادي همکاران امور پايش وضعيت(CM)  طراحي و آماده شد كه شامل19 تجهيزدر هر واحد گازي در مجموع با 228  تجهيز  و 49 تجهيز در هر واحد بخار در مجموع  با  294  تجهيز مي باشد.
با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اینکه امکان کار برای واحد های بخار در زمان در مدار بودن واحد  وجود داشت ، ساعت کارکرد بخش بخار در مدت 10 روز  ، با انجام طراحی لاجیک و طراحی صفحات اتاق فرمان در 6 واحد بخار و 12 بویلر به انجام رسید.
جا دارد از زحمات آقایان مهندس میثم البرزی  و محمد حاجی سلیمی برای بخش گاز و مهندس جلیل مبارکی برای بخش بخار تشکر و قدردانی گردد.