بازسازي و تعمير I/P در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) با استفاده از توان و تخصص داخلي

با توجه به شرايط موجود و عدم امكان تامين تجهيز  I/P Powergenex كه منجر به بروز اشكالاتي در عملكرد واحدهاي نيرگاه شده بود تعميرات و بازسازي I/P هاي معيوب در دستور كار نيروگاه قرار گرفت كه با همت و تلاش كاركنان امور تعميرات ابزار دقيق نيروگاه تعداد 8 عدد از تجهيز فوق الذكر تعمير، نصب و مورد  بهره برداري قرار گرفت.
در اين خصوص جا دارد از زحمات و تلاش صادقانه همكاران گرامي آقايان مجيد دروديان و مهيار خندان  تقدير و تشكر نماييم.