تودیع مدیرعامل و انتصاب سرپرست جدید در شرکت مدیریت تولید برق دماوند

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند بهره بردار نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت،مراسم تودیع آقای مهندس سیامک میرزایی بعنوان مدیرعامل اسبق و معارفه آقای مهندس محسن امیری بعنوان سرپرست جدید شرکت با حضور مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق دماوند،مالک نیروگاه، برگزار و از زحمات آقای مهندس میرزایی تقدیر بعمل آمده و  موفقیت آقای مهندس امیری را از درگاه خداوند منان طلب نمودند.