بازدید مدیران ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی از نیروگاه دماوند

بازدید مدیران ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند مدیران ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی که قدیمترین پژوهشگاه کشور می باشد طی بازدیدی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ،بزرگترین نیروگاه کشور، زمینه های همکاری مشترک را بررسی نمودند.

در این بازدید که با حضوردکتر خالوندی ریاست پژوهشگاه و معاونین و مدیران ارشد این مجموعه وهمراهی دکتر ضرغام ریاست هیات مدیره شرکت مدیریت تولید برق دماوند و مدیران ارشد نیروگاه برگزار شد نیازهای نیروگاه وخدمات قابل ارائه از سوی این پژوهشگاه طی جلسه ای مشترک بررسی و

تصمیماتی درخصوص تعریف پروژه های مشترک به منظور افزایش بهره وری و رفع مشکلات نیروگاه گرفته شد و مقرر گردید اقدامات لازم جهت اجرایی شدن این پروژه ها در دستور کار دو طرف قرار گیرد.