عقد تفاهم نامه همکاری متقابل با پژوهشگاه مواد و انرژی

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند پیرو بازدید مدیران ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی از نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) و بازدید متقابل مدیران نیروگاه از این پژوهشگاه ، زمینه های همکاری مشترک بررسی  و تفاهم نامه ای به این همین منظور منعقد و تبادل گردید.
ارائه خدمات آموزشی در رشته های شیمی ، منابع انسانی،کنترل و الکترونیک، برق قدرت و مکانیک و همچنین همکاری در حوزه مدیریت سبز از جمله مدیریت آب ، انرژی ،پسماندو پساب و ارائه خدمات آنالیز مواردی همچون سوخت ،آب و روغن از جمله زمینه هایی است که در این تفاهم نامه گنجانده شده است.