تولید انرژی در نیروگاه دماوند به مرز 13.000.000 مگاوات ساعت رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمار رسمی موجود، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تولید 12.997.326 مگاوات ساعت انرژی از ابتدای سال 1398 تا پایان بهمن ماه  به مرز تولید 13 میلیون مگاوات ساعت رسید.
همچنین آمادگی پذیرفته شده این شرکت تا پایان بهمن ماه به مقدار 17.254.198 مگاوات ساعت ثبت گردیده است که این میزان بیانگر افزایش یک درصدی نسبت به پیش بینی های انجام شده بوده و رشد 2 درصدی آمادگی واحدهای نیروگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.