با پایان موفقیت آمیز عملیات LTE بازگشت واحد نه گازی(G19) به مدار تولید

با پایان عملیات LTE واحد نه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در تاریخ 99/03/19  این واحد به مدار تولید بازگشت.
عملیات تعمیرات 100 هزار ساعته(LTE) این واحد شامل تعویض پره های ثابت و متحرک توربین،تعویض اینر کیسینگ ،تعویض میکسینگ چمبر و یاتاقان ها و انجام تست عمر باقیمانده تجهیزات و قطعات اصلی از جمله تایرود روتور و پره های ثابت و متحرک کمپرسور طی برنامه ریزی های از پیش انجام شده از تاریخ 99/01/25 آغاز شد و با پایان موفقیت آمیز این عملیات در موعد مقرر این واحد به مدار تولید بازگشت تا بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور با حداکثر ظرفیت تولید خود آماده  خدمت رسانی و ایفای نقش خود در پایداری شبکه برق کشور در تابستان سال 1399 باشد.