تولید بیش از سه و نیم میلیون مگاوات ساعت انرژی در سه ماهه اول سال 99

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.414.673 مگاوات ساعت انرژی در خرداد ماه مجموع تولید خود در سه ماهه اول سال 99 را به 3.467.842 مگاوات ساعت رساند.
همچنین مجموع آمادگی تولید این نیروگاه در این سه ماه مقدار 4.569.025 مگاوات ساعت به ثبت رسیده است.این مهم در سایه تلاش و همدلی کارکنان  مدیران این نیروگاه در حالی به وقوع پیوست که در این سه ماهه یک واحد گازی این نیروگاه به مدت 56 روز تحت عملیات تعمیرات اساسی (LTE) قرارداشته و همچنین سایر واحدهای نیروگاه نیز تحت تعداد 12 بازدید دوره ای قرار گرفته اند.