عبور از مرز تولید 6 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمار رسمی موجود، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ، بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور، در 5 ماهه نخست سال 1399 با تولید 6.335.840 مگاوات ساعت انرژی نقش مهمی در تامین انرژی و پایداری شبکه برق سراسری کشور در فصل پرمصرف امسال داشته است.
همچنین این نیروگاه با ابراز 7.887.115 مگاوات ساعت آمادگی تولید از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه جزو پایدار ترین نیروگاه های کشور بوده است. ضمن اینکه در تابستان امسال رکورد بیشترین تولید در ساعت پیک مصرف با تولید 2333 مگاوات در ساعت 14:15 روز سه شنبه 15 مرداد و همچنین رکورد بیشترین تولید روزانه با تولید  52.578  مگاوات ساعت انرژی در 24 ساعت شبانه روز مورخ 01/04/1399 به نام نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ثبت گردیده است.