افزایش 13 درصدی تولید بزرگترین نیروگاه برق کشور

با تولید 1.455.839  مگاوات ساعت انرژی در تیرماه ماه سال جاری و پیشی گرفتن به میزان  15 درصد از پیش بینی ها، مجموع تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در چهار ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشته و به میزان 5.496.735 مگاوات ساعت رسید.
نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) واقع در جنوب شرقی پایتخت، بزرگترین نیروگاه برق کشور می باشد که بیش از 4 درصد از کل انرژی الکتریکی کشور را تولید می کند.