در سه ماهه نخست سال محقق شد:تولید بیش از 4 میلیون مگاوات ساعت انرژی در بزرگترین نیرگاه برق کشور

نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.583.670 ساعت انرژی در ماه خرداد ، در مجموع موفق به تولید 4.247.730 مگاوات ساعت انرژی در سه ماهه نخست سال 1402گردیده است.
مهندس جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند با اعلام این خبر افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف و همچنین نیاز شبکه، با انجام تعمیرات اساسی بموقع، این نیروگاه در حداکثر آمادگی خود قرار داشته ومیزان تولید انرژی آن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در حدود 5 درصد افزایش تولید داشته است.

نیروگاه دماوند