فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره97/17(شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید اقلام مصرفی و لوازم یدکی در بخش الکتریک واحدهای گازی و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 400,000,000
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/04/05 لغایت 97/04/13
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1,000,000
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/04/23
فایل مناقصه PDF icon فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97.pdf
توضیحات مناقصه

 جهت اطلاعات بيشتر به شرکت تولید نیروی برق دماوند واقع در تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی مراجعه و جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88202284 داخلی 212 تماس حاصل نمایند.