فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م ت 97/15 (شرکت تولید نیروی برق دماوند)
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت تولید نیروی برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده خرید 3 عدد بوشینگ H.V ترانسفورماتور های 200MVA واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی (دو مرحله ای)
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران بزرگراه کردستان ، خیابان عطار، کوچه بوستان ، پلاک 6 طبقه سوم ، معاونت بازرگانی
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 1،50،000،000 ریال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 97/06/20لغایت 97/06/31
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده 1،0000،000 ریال
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 97/07/17
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88202284 داخلی 308 تماس حاصل نمایند. مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/07/17تعیین شده است. حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات فنی و مالی بلامانع می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مرحله اول مناقصه روز یکشنبه مورخ 97/07/22ساعت 14 و مرحله دوم مناقصه نیز روز یکشنبه مورخ 97/07/29 ساعت 14 در دفتر شرکت تولید نیروی برق دماوند به آدرس ذکر شده می باشد.   

 

                                                                                                                                                                                                                                              شرکت تولید نیروی برق دماوند