027الف97
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده ساخت تسمه نقاله پرتابل هيدروليكي - الكتريكي جهت استفاده در محل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده استعلام بهاء عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت مدارک پیوست و تکمیل و ارسال آن ها به آدرس نیروگاه
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 50.000.000 ريال بصورت سفته و یا چک تضمین
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ نشر آگهی نسبت به پیرینت و ارسال مدارک اقدام فرمایید
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده ....
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده اين شركت قصد دارد انجام عملیات ساخت و نصب یکدستگاه تسمه نقاله جهت نیروگاه به شرح جدول پیوست براساس شرح مشخصات فنی پیوست، را از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد. لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زیر حداكثر تا تاريخ18 /1397/09علام و در غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد.
فایل مناقصه PDF icon ساخت تسمه نقاله پرتابل.pdf, PDF icon شرح خدمات نوار نقاله بالابر فيلترهاي هوا.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند