مقالات

وربین های v94.2 با قابلیت تولید 160 مگاوات انرژی در چند نیروگاه کشور در قالب طرح نیام نصب گردیده است گذشته از تغییراتی که در جانمایی سیستم ها و ساختمان قرارگیری توربین هال و نحوه آرایش و قرار گیری

ادامه مطلب Microsoft Office document icon نيام يزد.doc نویسنده: سید مجید هاشمی شرکت مدیریت تولید برق یزد

صفحه‌ها