صفحه مشاهده لیست آگهی ها

مناقصه عمومي شماره 004 م 1402
دستورالعمل پیشنهاد دهندگان مناقصه،ارائه خدمات سرویس دهي(تاكسي سرویس)دركل ایام هفته به صورت شبانه روزبه پرسنل نیروگاه سیكل تركیبي شهدای پاكدشت(دماوند) باخودروهای سواری مورد تایید دستگاه نظارت كارفرما(مجهز به دو ایربگ جلو) برای مسیرهای درون شهری و برون شهری، طبق لیست پیوست شماره1و كرایه تعدادی سواری جهت ایاب و ذهاب معاونین و مدیران طبق پیوست شماره 2
آگهی مزایده (حراج)
شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً مقدار 16.000 کیلوگرم باطری ضایعاتی (800 آمپر 2ولت به تعداد حدوداً 144 عدد و 2.500 آمپر 6 ولت به تعداد حدوداً 93 عدد ) مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده (حراج ) و اگذار نماید .
آگهی مناقصه 004م 1401
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد ارائه خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماید.
آگهي مناقصه عمومي شماره300م 1401
تامین نیروی انسانی مورد نیاز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره2 00م 1401
تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز حفاظت فیزیکی نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
استعلام بهاء شماره 016 الف1401
انجام خدمات عایق کاری کلدینگ طبق لیست پیوست شماره 1و دستورالعمل استعلام
آگهی مزایده (حراج)
شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً تعداد 10.000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به هوای اصلی کمپرسور سیستم ایراینتک واحدهای گازی مدل v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده (حراج ) واگذار نماید
استعلام بهاء شماره 001 الف1401
فعاليت هاي مورد نياز واحد فناوري اطلاعات جهت بالا بردن امنيت و كيفيت شبکه داخلی طبق شرح خدمات فنی (پيوست )
استعلام بهاء شماره102 الف 1400
تست وآناليز روغن هاي ماشين آالات نيروگاه دماوند شامل روانكارهاي توربين، هيدروليک، چرخ دنده ها،روغن نو ، گريس نو و ضديخ مطابق با اطلاعات پيوست
آگهی مزایده عمومی (حراج)
شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً تعداد 10.000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده عمومی (حراج ) و اگذار نماید .
مناقصه عمومي شماره 015م 1400
خرید8736 لیتر روغن ترانس مورد نیاز نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
مناقصه عمومي شماره 014م 1400
انجام فعالیت های ولوهای اجکتور و ولوهای اصلی و کمکی کولینگ نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهي استعلام عمومی
انجام عمليات تعميرات بلند مدت واحد 3 بخار نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را طبق موارد ذیل و بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد استعلام و طرح قرارداد، به پيمانكاران واجد شرايط
مناقصه عمومي شماره 012م 1400
انجام عملیات تعويض لوله هاي آسيب ديده مربوط به هارپ بويلرهای نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
استعلام بهاء شماره 063 الف 1
200000 کیلوگرم اسيد سولفوریک 98 درصد طبق مشخصات و شرح خدمات فنی
مناقصه عمومي شماره 009م 1400
خرید220.000 کیلو گرم سود سوز آور (هیدروکسید سدیم 50%) مورد نیاز نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
مناقصه عمومي شماره 011م 1400
خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
استعلام بهاء شماره 058 الف 1400
نصب داربست و تخته ریزی در واحدهای مختلف نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند )
استعلام بهاء شماره 062 الف 1400
حمل زباله های نیروگاه به مدت یک سال(شرح خدمات پیوست می باشد)
استعلام بهاء شماره 580 الف 1400
شركت مديريت توليد برق دماوند قصد دارد اقلام / خدمات مشروحه در پیوست ذيل را از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود جهت خدمات تعيين شده را حداكثر تا تاريخ 1400/06/22 اعلام و در غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد.
آگهي مناقصه عمومي شماره 002م 1400
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد، نگهداری و گسترش فضای سبز و جنگل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
مزایده عمومی (حراج )تعداد 12000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند )
شرکت مدیریت تولید برق دماوند درنظر دارد حدوداً تعداد 12000 عدد فیلتر ضایعاتی مربوط به کمپرسور هوای ایراینتک واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند ) را از طریق مزایده عمومی (حراج ) واگذار نماید .
آگهي مناقصه عمومي شماره 008م 1400
تهيه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزيع غذای پرسنل نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 007م 1400
ارائه خدمات سرویس دهی، ایاب و ذهاب از حومه شرق تهران به نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) و بالعکس
آگهي مناقصه عمومي شماره 006م 1400
خدمات سرویس دهی، ایاب و ذهاب به پرسنل از حومه غرب تهران به نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) و بالعکس
آگهي مناقصه عمومي شماره 005م 1400
خدمات سرویس دهی، ایاب و ذهاب به پرسنل از تهران به نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) و بالعکس
آگهي مناقصه عمومي شماره 004م 1400
تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز حفاظت فیزیکی نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره003م 1400
تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
استعلام بها شماره28الف1400
عملیات نصب پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران مخزن خاکی براساس شرح مشخصات فنی پیوست
استعلام بها شماره27الف1400
عملیات طراحی، نقشه برداری، خاکبرداری تسطیح و رگلاژ، ماسه پاشی یا خاک رس و لوله گذاری طبق اطلاعات و شرح مشخصات فنی پیوست