صفحه مشاهده لیست آگهی ها

آگهي مناقصه عمومي شماره 005م 1400
خدمات سرویس دهی، ایاب و ذهاب به پرسنل از تهران به نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) و بالعکس
آگهي مناقصه عمومي شماره 004م 1400
تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز حفاظت فیزیکی نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره003م 1400
تامین نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
استعلام بها شماره28الف1400
عملیات نصب پوشش ژئوتکستایل و ژئوممبران مخزن خاکی براساس شرح مشخصات فنی پیوست
استعلام بها شماره27الف1400
عملیات طراحی، نقشه برداری، خاکبرداری تسطیح و رگلاژ، ماسه پاشی یا خاک رس و لوله گذاری طبق اطلاعات و شرح مشخصات فنی پیوست
001ز1400
مزایده فروش کارتن و فيلتر كمپرسور هواي ايراينتك واحدهای نیروگاه(ضايعاتي)
آگهي مناقصه عمومي شماره001م 1400
انجام عملیات آبگيري، حمل وتخليه آب توسط تانکرهای حمل آب30 هزار لیتری، از محل ضلع شمال غربی شهرک صنعتی عباس آباد به نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
استعلام بهاء شماره 065الف99
تست وآنالیز روغن های ماشین آلات نیروگاه دماوند شامل روانکارهای توربین، هیدرولیک، چرخ دنده ها،روغن نو ، گریس نو و ضدیخ مطابق با اطلاعات پیوست
آگهي مناقصه عمومي شماره 010م 99
خرید تعداد 52 آیتم ولوهای مورد نیاز نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 009م 99
تحکیم سازه داخلی مخزن کلین درین نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 008م 99
خرید البسه استحقاقی پرسنل فنی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 007م 99
خرید هولدرهای ذغال واحدهای گازی و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 006م 99
تهيه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزيع غذای پرسنل نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 005م 99
تهيه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزيع غذای پرسنل نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 004م 99
رفع نشتی رطوبتی از پشت بام ساختمان های نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره 003م 99
ارائه خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 001م 99
احداث 5 باب ساختمان در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مزايده محدود شماره99/005
فروش 69000 لیتر رزین آنیونی و کاتیونی مربوط به نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهی مزايده شماره99/004
فروش فیلتر هوای ضایعاتی، سیستم اصلی کمپروسور(ایراینتک) نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمانید
مزايده عمومي شماره 99/003
فروش یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا ، یک دستگاه زانتیا، یک دستگاه پژو پارس ، چهار دستگاه سمند LX و یک دستگاه آمبولانس )کارکرده( مربوط به نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مزايده عمومي شماره 99/002
فروش چهار دستگاه الکتروموتور کارکرده مربوط به CWP واحدهای بخار نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) مدل (1150KW ، 6.6KV – TYPE HSCT)
آگهی مناقصه شماره 007 م 98
ارائه خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس) به پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) جهت سال 99-98
آگهی مناقصه شماره 006 م 98
تهیه مواد اولیه و مصرفی ، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)جهت سال 99-98
آگهی تمدید مناقصه 005م98-1
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
آگهی تمدید مناقصه 004م98-1
آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
005م98-1
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
004م98-1
آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
تمدید مناقصه عمومي شماره 003م98
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را جهت سال99-98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي، براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
مناقصه عمومي شماره005م 98
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)