صفحه مشاهده لیست آگهی ها

استعلام بهاء شماره 065الف99
تست وآنالیز روغن های ماشین آلات نیروگاه دماوند شامل روانکارهای توربین، هیدرولیک، چرخ دنده ها،روغن نو ، گریس نو و ضدیخ مطابق با اطلاعات پیوست
آگهي مناقصه عمومي شماره 010م 99
خرید تعداد 52 آیتم ولوهای مورد نیاز نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 009م 99
تحکیم سازه داخلی مخزن کلین درین نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 008م 99
خرید البسه استحقاقی پرسنل فنی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)
آگهي مناقصه عمومي شماره 007م 99
خرید هولدرهای ذغال واحدهای گازی و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 006م 99
تهيه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزيع غذای پرسنل نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 005م 99
تهيه مواد اولیه و مصرفی، طبخ و توزيع غذای پرسنل نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 004م 99
رفع نشتی رطوبتی از پشت بام ساختمان های نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي تمدید مناقصه عمومي شماره 003م 99
ارائه خدمات سرویس دهی(تاکسی سرویس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مناقصه عمومي شماره 001م 99
احداث 5 باب ساختمان در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد
آگهي مزايده محدود شماره99/005
فروش 69000 لیتر رزین آنیونی و کاتیونی مربوط به نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهی مزايده شماره99/004
فروش فیلتر هوای ضایعاتی، سیستم اصلی کمپروسور(ایراینتک) نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل زیر مراجعه نمانید
مزايده عمومي شماره 99/003
فروش یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا ، یک دستگاه زانتیا، یک دستگاه پژو پارس ، چهار دستگاه سمند LX و یک دستگاه آمبولانس )کارکرده( مربوط به نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
آگهي مزايده عمومي شماره 99/002
فروش چهار دستگاه الکتروموتور کارکرده مربوط به CWP واحدهای بخار نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) مدل (1150KW ، 6.6KV – TYPE HSCT)
آگهی مناقصه شماره 007 م 98
ارائه خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس) به پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) جهت سال 99-98
آگهی مناقصه شماره 006 م 98
تهیه مواد اولیه و مصرفی ، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)جهت سال 99-98
آگهی تمدید مناقصه 005م98-1
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
آگهی تمدید مناقصه 004م98-1
آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
005م98-1
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
004م98-1
آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
تمدید مناقصه عمومي شماره 003م98
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را جهت سال99-98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي، براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
مناقصه عمومي شماره005م 98
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
مناقصه عمومي شماره004م 98
خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
003م98-1
تمدید زمان مناقصه ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
003م98
ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
015الف98
اجرای پروژه انتقال هوای فشرده از واحد یک گازی به کمپرسورخانه بخار طبق مشخصات مندرج در شرح خدمات فنی پیوست
002م98
انجام عملیات سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
تجدید001م98
کرایه تعدادی اتوبوس (VIP) ولوو، اسكانيا يا بنز 457 بياباني مدل92 و مینی بوس هیوندائی مدل 92 به بالا، خودروي سواري پژو و سمند مدل بالای95(مجهز به دو ايربگ جلو) با كيفيت استاندارد، جهت انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
001م98
کرایه تعدادی اتوبوس (VIP) ولوو، اسكانيا يا بنز 457 بياباني مدل92 و مینی بوس هیوندائی مدل 92 به بالا، خودروي سواري پژو و سمند مدل بالای95(مجهز به دو ايربگ جلو) با كيفيت استاندارد، جهت انجام یکسال سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)