استعلام بهاء شماره 021الف98
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده
نوع مناقصه/ مزایده
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده تا تاريخ 27 /8 / 98
فایل مناقصه PDF icon هابكو.pdf
توضیحات مناقصه

احتراما با عنايت به نياز نيروگاه توليد برق دماوند به انواع بيرينگ ها طبق جدول فوق استعلام شماره 021 الف 98 برگزار گرديد و تا تاريخ 27 /8 / 98 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت لحاظ شده است . جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 09191394569 آقاي مهندي نوبخت تماس حاصل فرماييد . شماره فكس 55221458
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید