مزايده عمومي شماره 99/003
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شركت مديريت توليد برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده فروش یک دستگاه خودرو سوزوکی گرند ویتارا ، یک دستگاه زانتیا، یک دستگاه پژو پارس ، چهار دستگاه سمند LX و یک دستگاه آمبولانس )کارکرده( مربوط به نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده تهران-كيلومتر 35 جاده گرمسار- نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) -امور بازرگاني
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 500،000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاريخ نشر آگهي لغايت99/04/25
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید