استعلام بها شماره27الف1400
نام مناقصه‌گزار/ مزایده گزار شرکت مدیریت تولید برق دماوند
موضوع مناقصه/ مزایده عملیات طراحی، نقشه برداری، خاکبرداری تسطیح و رگلاژ، ماسه پاشی یا خاک رس و لوله گذاری طبق اطلاعات و شرح مشخصات فنی پیوست
نوع مناقصه/ مزایده عمومی
محل دریافت اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت مدارک و اسنادPDF پیوست
میزان سپرده شرکت در مناقصه/ مزایده 150.000.000 ريال
تاریخ فروش اسناد مناقصه/ مزایده از تاریخ انتشار آگهی
مبلغ فروش اسناد مناقصه/ مزایده پیرینت فایل های پیوست
تاریخ تسلیم پاکات مناقصه/ مزایده 1400/02/15
زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه/ مزایده
فایل مناقصه PDF icon استعلام بها نقشه برداری، خاکبرداری و احداث استخر.pdf, PDF icon نقشه و طرح اوليه استخر.pdf, PDF icon شرح خدمات خريد ژئوممبران.pdf
توضیحات مناقصه

جهت اطلاعات بيشتر به سايت WWW.DPGM.IR  مراجعه ويا با شماره تلفن 91-55221489  اداره قراردادها تماس حاصل نماييد .
اموربازرگاني وانبارشركت مديريت توليدبرق دماوند

 

اسناد مناقصه برای دانلود با اداره قرار دادها تماس حاصل فرمایید