خوردگي بويلر

نيروگاه دماوند بزرگترين نيروگاه سيكل تركيبي كشور و خاورميانه مي‌باشد،كه در زميني به مساحت 194 هكتار در كيلومتر 35 جاده تهران گرمسار واقع شده و از سال 1384 پروژه ساخت آن كليد خورده است.
اين نيروگاه داراي 12 واحد گازي با ظرفيت هر واحد 159 مگاوات و با سوخت گاز طبيعي و گازوئيل و همچنين 6 واحد بخار با ظرفيت هر واحد 160 مگاوات است.
بازدهي اين نيروگاه 50% است كه در ميان ‌نيروگاه‌هاي كشور منحصر به فرد است. در شرايط استاندارد ‌نيروگاه‌هاي گازي داراي راندماني حدود 33% خواهند بود و همچنين توربين‌هاي بخار نيز داراي راندماني حدود 40% هستند كه با بهره گيري از تركيب اين دو سيستم و ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي اين مقدار افزايش خواهد يافت.