اندازه گیری راندمان لحظه ای در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

اندازه گیری راندمان لحظه ای در نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان مهرماه 1390 معاونت مهندسی و برنامه ریزی گروه بهره برداری و راندمان