رکورد بیشترین تولید در پیک به نام نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) ثبت شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تولید 2333 مگاوات در ساعت 14:15 روز سه شنبه 14 مرداد ماه رکورد بیشترین تولید یک نیروگاه در ساعت پیک را به نام خود ثبت نمود.
لازم بذکر است رکورد قبلی این شاخص نیز با تولید 2285 مگاوات در تابستان سال گذشته توسط همین نیروگاه به ثبت رسیده بود.