انتصاب سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت مدیریت تولید برق دماوند

طی حکمی از سوی آقای جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند، آقای احمدرضا دشتی به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی شرکت منصوب شدند.
معاونت اداری و مالی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و مدیر آموزش در شرکت‌های مدیریت تولید برق یزد و برق منطقه‌ای یزد ازجمله سوابق مدیریتی و اجرایی ایشان می‌باشد.