بازگشت به مدار واحد 2 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) پس از انجام موفقیت آمیز تعمیرات غیر مترقبه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند،واحد 2 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) که پس از انجام بازدید دوره ای بدلیل کنده شدن یکی از سرامیکهای محفظه احتراق از مدار خارج شده بود با انجام موفقیت آمیز تعمیرات اضطراری در کوتاهترین زمان ممکن پس از 13 روز مجددا به مدار تولید بازگشت.
این عملیات که شامل تعویض Flame Tube چمبر چپ واحد مذکور بوده است با بازیابی تجهیزات مستعمل موجود در انبار نیروگاه توسط کارکنان شرکت مدیریت تولید برق دماوند به انجام رسیده است.