در سال جهش تولید محقق شد : تولید بیش از 10 میلیون مگاوات ساعت انرژی

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت با تولید خالص 1.141.612 مگاوات ساعت انرژی در آبان ماه، روند افزایشی خود نسبت به پیش بینی ها را حفظ کرده و مجموع تولید ناخالص خود در سال جاری را به 10.417.180 مگاوات ساعت رسانده است.
همچنین مجموع  آمادگی تولید این نیروگاه در 8 ماه سال جاری به میزان 11.971.405 مگاوات ساعت به ثبت رسیده است که این آمار بیانگر حفظ پایداری و آمادگی بزرگترین نیروگاه حرارتی برق کشور در سال جهش تولید می باشد.