تودیع رئیس سابق و معارفه رئیس جدید حراست نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،جلسه معارفه رئیس جدید حراست و امور محرمانه نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با حضور مدیران ارشد بانک دی و شرکت تولید نیروی برق دماوند و مدیرعامل و معاونین شرکت مدیریت تولید برق دماوند در تاریخ 99/10/06 در محل نیروگاه برگزار و طی آن آقای مهدی شریفی فرد به این سمت منصوب شدند.
همچنین در این جلسه از زحمات و خدمات ارزنده آقای علیرضا کچویی مدیر اسبق حراست تقدیر و تشکر بعمل آمد.