در سال جهش تولید و با عبور از پیش بینی ها محقق شد: تولید یکساله نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند) از مرز 14 میلیون مگاوات ساعت گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند،  نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید خالص 14.063.921 مگاوات ساعت انرژی در سال  1399 شاهد پیشی گرفتن از پیش بینی ها به میزان 4 درصد  بوده است.
همچنین میزان آمادگی تولید پذیرفته  شده این نیروگاه در سال گذشته 17.518.852 مگاوات ساعت بوده است.راندمان واحد های این نیروگاه در این سال ۴۶/۹ درصد بوده است که این میزان نیز بیانگر رشد این شاخص نسبت به سال قبل ازآن بوده است.
نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) واقع در 35 کیلومتری شرق پایتخت، بعنوان بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور تامین کننده 4% برق کل کشور و 30% از برق استان تهران می باشد.