با پایان موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی: بازگشت واحد گازی 11 نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند) به مدار تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،در راستای اقدامات انجام شده بمنظور آمادگی حداکثری واحدهای نیروگاه جهت فصل پر مصرف سال  و با پایان موفقیت آمیز عملیات تعمیرات اساسی واحد گازی 11 (G21) نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ، این واحد با شبکه سراسری سنکرون و به ظرفیت تولید برق کشور اضافه گردید.