ثبت رکورد بالاترین تولید در 2 ماهه ابتدایی سال : تولید بیش از2.5 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تولید خالص 2.643.468 مگاوات ساعت انرژی در دو ماهه اول سال جاری ضمن تحقق رشد 27 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رکورد بیشترین تولید در 2 ماهه ابتدایی سال را در طول مدت زمان فعالیت خود به ثبت رساند.
آمادگی تولید این نیروگاه در این زمان نیز به میزان 2.837.207 مگاوات ساعت محقق شده است.