در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) محقق شد : تولید بیش از 4 میلیون مگاوات ساعت انرژی در سه ماهه نخست سال

نیروگاه 2868 مگاواتی سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) با تولید 1.397.403 ساعت انرژی در خرداد ماه سال جاری ، مجموع تولید خود در سه ماهه اول سال را به میزان 4.040.871 به ثبت رسانده است. شایان ذکر است با توجه به تابستان زودرس و افزایش مصرف و رشد قابل توجه نیاز شبکه، میزان تولید انرژی این نیروگاه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 19 درصد افزایش داشته است.