کمیته فنی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ،کمیته فنی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با بررسی ، پیگیری و اجرای طرح های متعددی در جهت رفع ایراد و محدودیتها و همچنین انجام اصلاحات و نوآوری، موفق به افزایش بهره وری در تولید این نیروگاه بزرگ و استراتژیک گردیده است.
این کمیته در طول یکسال گذشته به بررسی 63  مورد ارجاع شده پرداخته است که از این میان 25 طرح مربوط به رفع اشکالات و محدودیتهای تولید بوده که 13 طرح آن اجرایی شده و باقی در حال بررسی و اجرا می باشد.همچنین از میان تعداد 38 طرح پیشنهادی اصلاحی ارائه شده به این کمیته  20 طرح تصویب که 10 طرح آن اجرایی و طرح های دیگر نیز در حال اجرا می باشد.
در مجموع اجرای این طرح ها در نیروگاه منجر به جلوگیری از بروز حوادث و کاهش خروج اضطراری ، کاهش مصرف مواد شیمیایی، کاهش چشمگیر مصرف آب و کاهش مصرف داخلی و نهایتا افزایش پایداری نیروگاه و صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی گردیده است