رکورد تولید در یک شبانه روز شکسته شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده ، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) با تولید 55.357 مگاوات انرژی در 24 ساعت شبانه روز شنبه 16 مرداد ماه رکورد بیشترین تولید یک نیروگاه در یک شبانه روزدر سطح کشور  را به نام خود ثبت کرد.