در شش ماهه اول سال 1400 محقق شد

تولید بیش از 8 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)
به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت(سیکل ترکیبی دماوند) ضمن حفظ روند افزایشی تولید خود نسبت به سال گذشته، با تولید خالص 1.559.502 مگاوات ساعت انرژی در شهریور ماه، مجموع تولید خالص خود در سال جاری را به 8.603.055 مگاوات ساعت رسانده است.