افزایش 11 درصدی تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در 8 ماهه سال 1400

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) در تداوم روند افزایش تولید خود نسبت به سال گذشته، موفق به تولید 1.210.849 مگاوات ساعت انرژی در آبان ماه سال جاری گردیده و با عبور از مرز تولید 11 میلیون مگاوات مجموع تولید خود در 8 ماهه سال 1400 را به میزان 11.252.573 رسانده است.
شایان ذکر است این آمار رشد 11 درصدی تولید این نیروگاه را نسیت به مدت مشابه سال کذشته نشان می دهد.