تعمیرات اساسی واحد 3 بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند واحد 3 بخار  نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)، مطابق با جدول زمانبندی و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری از مدار تولید خارج و تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است است بازدید و تعمیر تمامی تجهیزات جانبی واحد از قبیل CW  پمپ، CEP، هیدرو توربین و... با تکیه بر توانمندی و تخصص داخلی توسط کارکنان شرکت مدیریت تولید برق دماوند انجام می گیرد.

نیروگاه دماوند