در 10 ماهه سال 1400 محقق شد: تولید بیش از 13 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت(سیکل ترکیبی دماوند) ضمن حفظ روند افزایشی تولید خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با تولید 807.808 مگاوات ساعت انرژی در دی ماه، مجموع تولید خود در سال جاری را به 13.547.202 مگاوات ساعت رسانده است.
لازم بذکر است این امر در حالی محقق شد که 3 واحد گازی و 1 واحد بخار این نیروگاه در نیمه دوم سال تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته و از مدار تولید خارج گشته اند.