ثبت رکورد جدید تولید در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند): عبور بزرگترین نیروگاه حرارتی برق کشور از مرز تولید 15 میلیون مگاوات ساعت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده ، نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت(سیکل ترکیبی دماوند) در سال 1400 با تولید خالص 15.087.231 مگاوات ساعت انرژی شاهد رشد 7 درصدی تولید خود نسبت به سال 1399 بوده است.شایان ذکر است با حفظ آمادگی واحدها در طول سال گذشته تولید این نیروگاه 12 درصد بیشتر از پیشبینی ها محقق شده است.
مجموع آمادگی پذیرفته شده نیروگاه در سال گذشته نیز به میزان 17.296.955 مگاوات ساعت به ثبت رسیده است.این مهم در حالی صورت پذیرفت که در سال 1400 تعداد 5 واحد گازی و یک واحد بخار این نیروگاه تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته اند.