تولید بیش از 4 میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در سه ماهه اول سال

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمارهای رسمی ثبت شده ، نیروگاه 2868 مگاواتی شهدای پاکدشت(سیکل ترکیبی دماوند) در سه ماهه اول سال جاری موفق به تولید 4.068.583 مگاوات ساعت انرژی گردیده است.
شایان ذکر است با توجه به فرارسیدن زودهنگام پیک مصرف در سال جاری این نیروگاه توانسته است با تحقق آمادگی واحدهای خود به میزان 4.748.215 مگاوات ساعت نقش مهم خود در پایداری شبکه سراسری را به خوبی ایفا نماید.